top of page

מעורבות ההורים בטיפול בילד

fistbump.jpg

קיימות שלוש צורות עיקריות של שילוב ההורים בטיפול בילד- טיפול דיאדי; הדרכת הורים אחת ל 3-4 פגישות עם הילד; והדרכת הורים ללא מפגש עם הילד. הבחירה בצורת המעורבות של ההורים נעשה בהתאם לגילו של הילד, מצבו, ורצונם של הילד והמשפחה.

הטיפול הדיאדי

צורת טיפול זו מיועדת בדרך כלל לגילאים צעירים מאוד (3-6).

מסגרת הטיפול היא מפגש שבועי המתבצע בצורה מחזורית פעם אחת עם הילד ואימו, פעם אחת עם הילד ואביו, ופעם אחת עם שני ההורים ללא הילד (הדרכת הורים).

הטיפול הדיאדי מתמקד בטיפול במערכות יחסים ומבוסס על ההנחה שהילד מפתח יחסים יחודיים עם כל אחד מהוריו וכן עם זוג ההורים. במהלך הטיפול, המשתתפים מציגים את דפוסי הקשר האופייניים להם ומבטאים באינטראקציות עם הילד ועם הפסיכולוג את התכנים הקונפליקטואליים המעסיקים אותם. בטיפול, הילד מבטא בדרכים שונות ובעיקר באמצעות המשחק, את עולמו הפנימי ואת צרכיו מול הוריו.

למרות שהורים רבים עלולים לחוות את רעיון הטיפול הדיאדי כפולשני או ביקורתי, תפקידו של הפסיכולוג אינו לבקר או לפרש את הנעשה בצורה חיצונית. המטפל בטיפול הדיאדי תומך ביכולת של המשתתפים להתבונן ולחשוב מחדש על הנעשה, ומקדם בניה משותפת של חוויות ודפוסי התנהגות חדשים.  

הדרכת הורים

הדרכת הורים היא מרכיב חשוב ומרכזי בטיפול בילדים.  לעיתים אפשר לטפל בקשיים של ילדים באמצעות הדרכת הורים בלבד, ולעיתים משולבת הדרכת הורים בטיפול בילד עצמו.

 

הדרכת ההורים כוללת פסיכו-הדרכה- הסבר מעמיק על הבעיה ממנה סובל הילד, ואת המינוח הפסיכולוגי והפסיכיאטרי המקובל לגביה. ידע זה חשוב מכמה סיבות. ידע הזה יסייע להורים לרכוש ידע על הטיפולים השונים לבעיה, ויבנה שפה משותפת בינם ובין הפסיכולוג וכן בינם לבין מטפלים עתידיים. ההורים ילמדו גם למה לצפות בנוגע לבעיה של הילד, הכל מתסמינים שכיחים וכלה בהבנה מעמיקה יותר של נפשו ורגשותיו של הילד. כמו כן, ההורים ילמדו לגבי צורת הטיפול בבעיה והרציונאל שעומד מאחוריה.  

מעבר לפסיכו הדרכה, ההורים ישולבו בהמשך כשותפים בטיפול בילד. דבר זה יכול לבוא לידי ביטוי בטיפול הקוגניטיבי- התנהגותי בלימוד טכניקות של עיצוב התנהגות, ביצירה שינויים קוגניטיביים, ובלימוד טכניקות פיזיולוגיות לויסות גופו ונפשו של ילד.

בטיפול הדינאמי ההורים יעבדו יחד עם הפסיכולוג בכדי להבין לעומקה את הבעיה ממנה סובל הילד ואת ההשפעות הרגשיות שלה. בנוסף, ההורים והמטפל ינסו להבין ולשנות גורמים מערכתיים שמשפיעים על הילד (כגון התנהגות ההורים, האחים, סדר היום, מערכות החינוך ועוד). 

bottom of page