top of page

רוב הפונים לטיפול פסיכולוגי הם אנשים נורמטיביים שחווים משברים וקשיי הסתגלות הגורמים לסבל  ולמצוקה.

הפנייה לטיפול מלווה בתקוות וחששות בנוגע לכניסה לקשר הטיפולי- התקווה להקלת הכאב הנפשי ולשיפור המצב מלווה לא אחת בחששות מאי הצלחת הטיפול והטלת יהבם על אדם שאינו מוכר. לעיתים עצם הפנייה מלווה במבוכה הקשורה לבחירה להיעזר באיש מקצוע כדי להתמודד עם המצב.

 

הכניסה הלא פשוטה לטיפול פסיכולוגי מלווה כמעט תמיד בשאלה- האם הטיפול יסייע לי?

המחקרים שבחנו את השאלה מצאו כי על פי רוב טיפול פסיכולוגי מקצועי הוא יעיל ואפקטיבי בכ80% מהמקרים. או במילים אחרות- הטיפול הפסיכולוגי מועיל. מחקרים נוספים שאוששו ממצאים אלה מצאו קשר בין טיפול פסיכולוגי להפחתה בצריכת שירותי בריאות. הנתונים הללו אינם מפחיתים מהדרמה הרגשית שמלווה על פי רוב את תחילת הטיפול, אבל יכולים להוות בסיס לאופטימיות ולתקווה.

 

יש כמה משתנים שיכולים להשפיע על אפקטיביות הטיפול.

הראשון, הוא יצירת ברית טיפולית בין המטפל למטופל. ברית שמבוססת על יחס של אמפתיה, חום, ומעורבות רגשית. יש חשיבות רבה ליחס מקבל ובלתי שיפוטי של הפסיכולוג, ליצירת מרחב בו ניתן להתבטא ולהיתמך בצורה בטוחה. כדי לאפשר זאת מחויב הפסיכולוג בחובת סודיות רפואית למעט מקרים חריגים ביותר.  

השני, הוא התאמת השיטה הטיפולית למטופל, ולבעיה ממנה הוא סובל. קימות שיטות רבות לטיפול פסיכולוגי, אך נהוג כיום לחלק את סוגי הטיפול לטיפול קוגניטיבי- התנהגותי (CBT) ולטיפול דינאמי. יש חשיבות רבה לבקיאות של הפסיכולוג בשיטות הטיפול השונות ובהתאמתן למטופל.

המשתנה השלישי המשפיע על האפקטיביות של הטיפול הוא הסכמה בין הפסיכולוג למטופל בדבר המטרות הטיפוליות שבהן יתמקד הטיפול והאמצעים הטיפוליים בהם יעשה שימוש.

 

הטיפול הפסיכולוגי מתחיל על פי רוב במספר פגישות הכרות והערכה שלאחריהן מוגדר המערך הטיפולי (setting)- משך הטיפול הצפוי (טיפול קצר טווח או ארוך טווח), תדירות הפגישות (בדרך כלל אחת לשבוע), התעריף לפגישה, ושיטת הטיפול. טיפול פסיכותרפויטי מבוסס במידה רבה על הקפדה על המערך הטיפולי בכדי ליצור מסגרת בטוחה ומחזיקה בה הוא יוכל להתקיים.

 

הטיפול הפסיכולוגי הוא במידה רבה דרמה חד פעמית הנוצרת בין מטופל ומטפל, אך הדרמה מתקיימת תוך הקפדה על כללים אתים ומקצועיים, לצד התאמתה של שיטת הטיפול לקשיים שחווה המטופל. בהמשך מופיע מידע נוסף הנוגע לדגשים טיפוליים במספר מצבים מעוררי מצוקה.   

bottom of page